tirsdag 5. februar 2013

Fem på topp

 Dette er de fem bildene jeg er mest fornøyd med på bloggen.
Noen av dem har jeg redigert litt ekstra, mens andre er ikke redigert i det hele tatt.
 
Jeg tok dette bildet for oppgaven ulike utsnitt, som oversiktsbilde. 
Bildet har en fin struktur med oppsettet av konteinerne i en diagonal linje over bildet.
Det er sterke farger som gjenntas, det skaper dynamikk i bildet og fører blikket innover. 
Jeg liker det på grunn av de skarpe fargene og rene fargene som i grunn står i kontrast til at det er på en skitten og uoversiktlig arbeidsplass.
 

 Dette bildet er tatt under oppgaven teknisk, da vi forsøkte ulike instillinger på kameraet.
Her har jeg stoppet bevegelsen i bildet for å skape et spill av lys og skygge i vanndråpene.
Det skapes en sirkelkonpsisjon av vanndråpene som er i bevegelse ned mot midten.
Dette bildet er ikke redigert.
Jeg synes dette bildet er spennende på grunn av de klare dråpene og skyggene som reflekterer farten.
 


 Dette bildet brukte jeg som dokumentasjon av horisontale linjer.
Jeg liker dette bildet svært godt på grunn av fargene som er varme og rød nederst mot horisontlinjen som deler bildet ved det gyldne snitt. Fargene blir gul og blå, kaldere oppover. Under horisontlinjen er det kalde skyer som fortsetter utover til horisontlinjen. Men det som gjør bildet magisk er solstrålene under horisontlinjen som bryter de mørke fjellpartiene.
Når det gjelder komposisjon ligger horisontlinjen akkurat på det gyldne snitt, solen er litt til høyre for den loddrette gyldne snitt linjen, men jeg synes dette skaper en fin spenning i bildet.  
 
 

Dette bildet brukte jeg ved dokumentasjon av skolen, fargene i originalen er veldig grønn og flyter litt i hverandre. I dette bildet har jeg tonet ut fargene på naturen rundt for å fremheve fargene på porten med tagging. Det skaper stor kontrast til den grå naturen med den skarpe blå porten. Jeg ville skape dette uttrykket for å fremheve hvordan handlinger som er gjort for et uvist formål kan bli fremstilt som noe vakkert dersom man ser på det med rett innstilling.
 Bildet over er tatt i anledning oppgaven om speiling og linjer.
Jeg synes denne speilingen er veldig spennende, den er klar gir et utrykk for kontraster. Jeg valgte å legge det som ikke er speilinger i grått for å fremme klarheten i speilet.
Budskapet er "Kreativitet fremmer læring i en grå og trist verden".